Home Springkastelen - Spelen Klein + Groot Hindernissenbaan Jungle run 28 m

Nieuw

* XL Spelen - Volksspelen


* Warm buffet


* Ontbijtbuffet


* Glittertatoo's te koop


* Homestyle Burgers

 

Hindernissenbaan Jungle run 28 m Afdrukken E-mailadres

Hindernissenbaan junglerun 28m Hindernissenbaan Jungle run 28 meter met leuke obstakels en een hoge schuifaf om te beklimmen.

 

28m x 4.5m x 4.8m ( L x B x H )

380 per dag

 

 

 

Meer afbeeldingen

Hindernissenbaan jungle run 28m


 

Veiligheidsvoorschriften

 • Het is niet toegestaan om kinderen van de attractie gebruik laten te maken zonder dat daar een volwassen en verantwoordelijk persoon toezicht op houdt.Het is niet toegestaan om met schoenen, brillen, speelgoed, en andere vreemde voorwerpen de attractie te betreden.
 • Het is niet toegestaan om met etenswaren, drinkwaren, snoepgoed en andere verstikkende voorwerpen de attractie te betreden. Op de attractie is het niet toegestaan om tegen de wanden en dicht bij de opening te springen.
 • Het is niet toegestaan aan de wanden te trekken of hangen of op de wanden te klimmen.
 • Wanneer de attractie lucht begint te verliezen of wanneer de attractie onvoldoende stabiel is moet men ze onmiddellijk verlaten.
 • Volwassenen mogen enkel in geval van nood de attractie betreden.De motor nooit afdekken terwijl hij werkt, anders verbrandt hij. Hij is waterbestendig.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor). De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen.
 • Bij gebeurlijke ongevallen is (zijn) de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook. De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.
 • De huurder zal bij storm of hevig onweer het materiaal en toebehoren in veiligheid brengen. Dit dient tevens 's nachts te gebeuren teneinde diefstal en schade te vermijden. BELANGRIJK: IN GEVAL VAN REGEN: HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN. Indien het toch afgelaten moet worden, dan dienen volgende maatregelen in acht te worden genomen: water even laten aflopen; aflaten, torens en muren naar binnen duwen; in twee vouwen.
 • Indien een kasteel afgelaten wordt en open in de regen blijft liggen sijpelt het water tot in het toestel en ontstaat er schade, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele herstellingskosten.
 • Wij houden graag rekening met normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Bij eventuele vaststelling van schade - al dan niet opzettelijk toegebracht - moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering na ofwel voorlegging van de factuur van herstelling door de verhuurder ofwel bij totaal verlies na vaststelling daarvan.
 • De plaatsing mag niet gebeuren op steenslag, op oneffen terrein en plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.
 • De huurder erkent in kennis te zijn van hogervermelde huurvoorwaarden.
Jump2Jump

Contact Info

Jump2Jump

Tel : 0497 105 606

Email : info@jump2jump.be

 

 

Traiteur Wendy

Tel : 0472 275 322

Website : https://traiteurwendy.metro.rest

Volg ons op onze facebook :

jump2jump-Traiteur Wendy

 

Indien je NIET onmiddelijk een antwoord krijgt Gelieve dan even in Spam te kijken dan vindt je daar onze mails in terug